EVRİMCİ PİŞKİNLİĞE İKİ ÖRNEK

“LUCY’NİN KIZI”


Yeni bulunmuş gibi gösterilen, aslında altı sene önce bulunan bu fosil tam bir maymuna aittir. Evrimciler delil yokluğundan darmadağın oldukları için ``nesli tükenmiş bir maymun türü olduğu çoktan belli olan`` bu fosili delilmiş gibi daha sonraları getirmişlerdir. A. Afarensis`e dahil edilen ve ``Lucy`nin Kızı` adı verilen bu yeni fosilin kolları, bütün goril ve şempanzelerde olduğu gibi bacaklara oranla uzundur. A. Afarensis türü üzerinde uzmanlarca daha önce yapılmış 5 ayrı bilimsel çalışma, bu canlıların insanlar gibi yürüdüğü iddiasını çürütmüştür. Bu fosilin yarı insan yarı maymun özelliği taşıdığı tam bir evrimci uydurmasıdır.

Soyu tükenmiş maymun fosillerini bulup, kız çocuğu iskeleti, bayan-bay iskeleti bulundu demek hem gülünç olmakta hem de evrimcilerin zavallı durumunu göstermektedir. Evrimciler yıllardır benzer yöntemlerle evrime taraftar toplamaya ve kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadır. Daha önce evrim delili olarak sunulan fosillerin ya soyu tükenmiş maymun türleri ya da günümüz insanına ait olduğu artık anlaşılmıştır. (Zinjanthropus 1970`de, Java Adamı 1939`da, Pekin Adamı 1939`da, Ramapithecus 1981`de,Taung Çocuğu 1954`de, Neandertal Adamı 1978`de...)

Altı sene önce bulunan bir maymun fosilini basının bu şekilde ``yeni bulunmuş gibi`` lanse etmesi manidardır. Bunun gibi soyu tükenmiş maymun türlerine ait pek çok fosil Afrika`da bol miktarda mevcuttur ve sürekli bulunmaktadır. Ancak bu fosillerin hiçbiri ara fosil değildir.

Bulunan tüm fosiller, tam, eksiksiz ve mükemmel canlıların fosilleridir. Bunlardan bir kısmı soyu tükenmiş canlılara bir kısmı da bugün yaşamakta olanlara aittir.

C:\Users\kişi\Desktop\humanist_hurafeler_1_061004.gif

“TIKTAALIK ROSEAE”

Evrimcilerin pişkinliklerine ikinci örnek ise, -denizden karaya hayali geçişe delil olduğu iddiasıyla- son zamanlarda gündeme getirilen Tiktaalik Roseae isimli fosildir. Kanada'nın kuzeyindeki Ellesmere Adası`nda bulunan bu fosil evrimin büyük bir delili olarak lanse edilmiştir. Oysa kafa yapısı timsaha benzeyen bu balık fosili, pek çok özelliği bir arada barındıran soyu tükenmiş bir 'mozaik canlı'ya aittir.

Bunca gerçeğe rağmen evrimciler, Tiktaalik`i bir ara geçiş canlısı olarak tanıtmakta ve yaptıkları hayali çizimlerle sudan karaya geçiş iddiasına bir delil olduğunu kabul ettirmeye çalışmaktadırlar.

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen ve Kanada`da bulunan Tiktaalik roseae isimli fosil, bugün artık nesli tükenmiş olan bir canlıya aittir.

C:\Users\kişi\Desktop\Tiktaalik_roseae_life_restor.jpgTiktaalik roseae`nin ara fosil özelliği taşıdığı ise klasik bir evrimci yalanıdır. Evrimciler, bir gün ara fosil bulacaklarını ümit ederek 100 yılı aşkın bir süredir yerin altını üstüne getirmişler ancak bir tane bile bulamamışlardır. Kendileri de bu gerçeği çok iyi bilmektedirler.

Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuş, bunların tamamının nesli tükenmiş veya bugün de yaşamakta olan canlılara ait olduğu anlaşılmıştır. Yeryüzünde hiçbir zaman evrim söz konusu olmadığı için ara canlılar da varolmamıştır. Evrimin geçersiz olduğunu ispat eden yüzlerce fosil halen ülkemizdeki pek çok merkezde halkımızın dikkatine sunulmaktadır.